Trombosİt Yükseklİğİ-Trombosİtoz

Kanda trombosit seviyesinin 600 binin üzerinde olması durumudur. Primer (myeloproliferatif hast.), sekonder (reaktif) sebeplidir.

Sekonder trombositoz için tedaviye gerek yoktur altında yatan sebebi düzeltmekle problem çözülür. Primer trombositozda ise küçük dozlarda aspirin başlanabilir.

Duruma göre trombositlerin aşırı çoğalmalarını engellemek amaçlı hydroxyurea (kemoterapi ilacı) verilebilir.

Bu iki ilacın kullanımı da mutlaka doktor kontrolü altında olmalıdır.