Trombosİt - Beyaz Kan ve Aferez Nedİr ?

Trombosit=Platelet=Kan pulcukları. Kanın şekilli elemanlarından biridir. En büyük rolü kanamayı durdurmasıdır. Azlığında kanamaya yatkınlık, fazlalığında ise damar içinde pıhtı oluşmasına neden olur. Sağlıklı yetişkin bir insanda 150 ila 400 bin arasında trombosit hücresi bulunur.

Trombositlerin yapımı, kemik iliğinin megakaryosit olarak adlandırılan büyük hücrelerinin parçalarından meydana gelir. Çoğalmasını karaciğer kontrol eder. Trombositlerin kan içindeki ömrü 9 ila 10 gündür, bu süreyi doldurduklarında dalak tarafından parçalanarak ayrıştırılırlar. Dalağın zarar görmesi veya alınması trombosit seviyesinin yükselmesine, dalağın performansının artması da trombosit yıkımının fazla olmasına sebep olabilir. Dalağın büyümesine bağlı trombosit düşmesinde genellikle hastalara dalağın ameliyatla alınması uygulanır. Bazı hastalar her gün, bazıları gün aşırı, bazıları haftada bir bazıları da daha uzun süre ve aralarla Trombosit alma durumundalar. Bu nedenle Trombosit ihtiyacı duyduğunuzda " Nasıl olsa birisi vermiştir " demeyiniz.

TROMBOSİT VERMEK KAN VERMEKTEN BİR FARKI YOK.

Sadece kanın beyazını alıyorlar. Bir makineye bağlanıyorsun, kandan ( beyazı ) yani trombositi alıyorlar ve kanı geri bırakıyorlar. İki koldan bağlanıyorsun ve biraz daha uzun sürüyor kan vermekten. Tabii ki insan hayatı için önemli şeyler bu tür bağışlar. Bağış yapmaktan kaçmamak lâzım. Bir ünite kan bir can demektir. Trombosit daha sık verilebiliyor. Verene de zararı yok.

NE SIKLIKLA BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Aferez bağışçısı; Haftada 2 işlemi aşmamak ve iki işlem arasında 48 saatten kısa süre bulundurmamak koşuluyla yılda 24 kez yapılabilir. Tam kan bağışından en az 4 haftadan sonra Trombosit aferezi işlemi yapabilir. Trombosit Aferezi işleminden sonra tam kan bağışında bulunması için en az 48 saatlik bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

AFEREZ İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

Bilgisayarlı otomatik cihazlar ile yapılır. İşlem sırasında bağışçının geniş çaplı bir toplar damarına steril iğne ile girilir ve kan sistem içine alınır. Bu esnada kan, sistem içinde pıhtılaşmayı önleyici bir sıvı ile sabit bir oranda karıştırılır. Daha sonra bu karışım cihazın içinde komponent ayırımının gerçekleştirileceği santrifüj bölümüne aktarılır. Burada santrifüj edilir, elde edilmek istenen komponent ayrıştırılıp uygun torbaya aktarılır. Kanın bu komponent dışında arta kalan kısmı, sistem aracılığıyla bağışçının kan dolaşımına tekrar geri verilir.

AFEREZ;

Hemaferez; kanın bileşenlerine-komponent- ayrıldıktan sonra bir komponentinin alınıp, geri kalanının hastaya veya donöre geri verilmesi işlemidir. Aferez; hasta veya donörün kanının içindeki bileşenlerin ayrıştırılması işlemine verilen addır. Örnek vermek gerekirse; sürekli trombosit nakli gereken bir hastaya tam kan nakli yapıldığında hastada diğer bileşen değerleri normal olduğu halde tam kan nakli yapıldığı için değerler yükselir.

Bu da yan etkiler yapar. Bunun önüne geçebilmek için kan verecek donörden sadece hastanın ihtiyacı olan bileşenler alınır. Bu işlem sırasında makineye bağlı olursunuz ve istenen bileşen alındıktan sonra kan bağışlayıcının vücuduna tekrar verilir.

-Tam kan bağışı yapan bir KİŞİ en az 4 hafta sonra Trombosit verebilir.

-ilk uygulamadan 12 hafta sonra Çift ünite Eritrosit verebilir.

Tam kan bağışı yapan bir erkek; ilk uygulamadan 8 hafta sonra yılda toplam 4 kez tek ünite Eritrosit verebilir.

Tam kan bağışı yapan bir kadın;

-ilk uygulamadan 8 hafta sonra yılda toplam 3 kez tek ünite Eritrosit verebilir.

Trombosit veren bir KİŞİ 48 saat sonra;

-tam kan bağışı yapabilir.

-trombosit verebilir.

Haftada 2 işlemi aşmamak ve iki işlem arasında 48 saatten kısa süre bulundurmamak koşuluyla yılda 24 kez yapılabilir.

-Tek ve Çift Ünite Eritrosit bağışı yapabilir.

Eritrosit veren bir kişi;

Erkeklerde; 8 hafta sonra / yılda 4 kez Tek Ünite Eritrosit bağışı yapabilir.

Kadınlarda; 8 hafta sonra / yılda 3 kez Tek Ünite Eritrosit bağışı yapabilir.

Eritrosit veren bir KİŞİ;

12 hafta sonra Çift Ünite Eritrosit bağışı yapabilir. En az 4 hafta sonra Trombosit bağışı yapabilir.

Tek ünite Eritrosit veren bir kişi;

Erkeklerde; 8 hafta sonra / yılda 4 kez Tam kan bağışı yapabilir.

Kadınlarda; 8 hafta sonra / yılda 3 kez Tam kan bağışı yapabilir.

Eritrosit veren bir KİŞİ; en az 4 hafta sonra Plazmaferez verebilir.

Plazmaferez veren bir kişi En az 48 saat sonra;

-Haftada 2 işlemi aşmamak ve iki işlem arasında 48 saatten kısa süre bulundurmamak koşuluyla yılda 24 kez Plazmaferez verebilir.

-Tam kan bağışı yapabilir. Tek ünite Eritrosit bağışı yapabilir. Trombosit bağışı yapabilir.

Çift ünite Eritrosit veren bir kişi; en az 6 ay sonra;

-Çift ünite Eritrosit verebilir. Tam kan bağışı yapabilir.

Çift ünite Eritrosit veren bir kişi; en az 4 hafta sonra;

-Trombosit bağışı yapabilir.

Trombosit Düşüklüğü-Trombositopeni
https://www.facebook.com/note.php?note_id=475004905885827

Trombosit Yüksekliği-Trombositoz
https://www.facebook.com/note.php?note_id=475006325885685

Kan Verme Kriterleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474937325892585

Kan Vermeye Engel Durumlar
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474877595898558

Aşılanma ve Temas Durumunda Geçici Ret Süreleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474859469233704

Geçici Olarak Kan Verememe Halleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474871112565873

İlâç Kullanımı ve Geçici Ret Süreleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474868612566123

Kan Mesajı Aldığınızda Neler Yapmalısınız?
https://www.facebook.com/note.php?note_id=210653862320934