Trombosİt Bağışlayabİlecek Kİşİler

Aferez bağışçısının; 18-65 yaş arasında olması, 50 kg üzerinde ağırlığa sahip olması,

-Son 5 gün içersinde aspirin, Piroksikam ya da türevi bir ilacı kullanmamış olması,

-Damar yapısını uygun olması,

-Sağlık durumunun iyi olması gereklidir.

Bazı hastalar her gün, bazıları gün aşırı, bazıları haftada bir bazıları da daha uzun süre ve aralarla Trombosit alma durumundalar. Bu nedenle Trombosit ihtiyacı duyduğunuzda " Nasıl olsa birisi vermiştir " demeyiniz. Trombosit vermek kan vermekten bir farkı yok. Sadece kanın beyazını alıyorlar. Bir makineye bağlanıyorsun, kandan ( beyazı ) yani trombositi alıyorlar ve kanı geri bırakıyorlar. İki koldan bağlanıyorsun ve biraz daha uzun sürüyor kan vermekten. Tabii ki insan hayatı için önemli şeyler bu tür bağışlar. Bağış yapmaktan kaçmamak lâzım. Bir ünite kan bir can demektir. Trombosit daha sık verilebiliyor. Verene de zararı yok.

Aferez Nedir
https://www.facebook.com/note.php?note_id=476619199057731

Aferez; hasta veya donörün kanının içindeki bileşenlerin ayrıştırılması işlemine verilen addır. Örnek vermek gerekirse; sürekli trombosit nakli gereken bir hastaya tam kan nakli yapıldığında hastada diğer bileşen değerleri normal olduğu halde tam kan nakli yapıldığı için değerler yükselir. Bu da yan etkiler yapar. Bunun önüne geçebilmek için kan verecek donörden sadece hastanın ihtiyacı olan bileşenler alınır.

AFEREZ İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

Bilgisayarlı otomatik cihazlar ile yapılır. İşlem sırasında bağışçının geniş çaplı bir toplar damarına steril iğne ile girilir ve kan sistem içine alınır. Bu esnada kan, sistem içinde pıhtılaşmayı önleyici bir sıvı ile sabit bir oranda karıştırılır. Daha sonra bu karışım cihazın içinde komponent ayırımının gerçekleştirileceği santrifüj bölümüne aktarılır. Burada santrifüj edilir, elde edilmek istenen komponent ayrıştırılıp uygun torbaya aktarılır. Kanın bu komponent dışında arta kalan kısmı, sistem aracılığıyla bağışçının kan dolaşımına tekrar geri verilir.

NE SIKLIKLA BAĞIŞ YAPILABİLİR?

-Tam kan bağışından en az 4 haftadan sonra Trombosit aferezi işlemi yapabilir

-Trombosit Aferezi işleminden sonra tam kan bağışında bulunması için en az 48 saatlik bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

-Trombosit veren bir KİŞİ 48 saat sonra;-tam kan bağışı yapabilir. Trombosit verebilir.

Haftada 2 işlemi aşmamak ve iki işlem arasında 48 saatten kısa süre bulundurmamak koşuluyla yılda 24 kez yapılabilir.

-Tek ve Çift Ünite Eritrosit bağışı yapabilir.

Eritrosit veren bir KİŞİ; En az 4 hafta sonra Trombosit bağışı yapabilir. Eritrosit veren bir KİŞİ; en az 4 hafta sonra Plazmaferez verebilir. Çift ünite Eritrosit veren bir kişi; en az 4 hafta sonra; Trombosit bağışı yapabilir.

TAKAS YÖNTEMİ
https://www.facebook.com/note.php?note_id=210759838977003

Trombosit=Beyaz Kan ve Aferez Nedir?
https://www.facebook.com/note.php?note_id=384020598317592

Trombosit Düşüklüğü-Trombositopeni
https://www.facebook.com/note.php?note_id=475004905885827

Trombosit Yüksekliği-Trombositoz
https://www.facebook.com/note.php?note_id=475006325885685

Aşılanma ve Temas Durumunda Geçici Ret Süreleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474859469233704

Geçici Olarak Kan Verememe Halleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474871112565873

İlâç Kullanımı ve Geçici Ret Süreleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474868612566123

Kan Verme Kriterleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474937325892585

Kan Vermeye Engel Durumlar
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474877595898558

Kan Mesajı Aldığınızda Neler Yapmalısınız?
https://www.facebook.com/note.php?note_id=210653862320934