TAKAS YÖNTEMİ

Gönüllü kan donörü;

Tamamen kendi özgür iradesiyle nakit para veya buna benzer hiç bir maddi karşılık beklemeksizin kan, plazma veya hücresel kan bağışlayan kişidir. Tanımından anlaşılacağı gibi ideal olan gönüllü kan bağışıdır. Kızılay ve Kızılhaç gibi uluslararası örgütlerin de faaliyetleri ile destekledikleri yol budur. Bir yakının kan vermesi şartı ile hastaya kan nakli yapılabilmesi kuralına TAKAS yöntemi deniyor.

Gönüllülük kavramını zedelediği öne sürülerek eleştirilebilir. Fakat gönüllü bağışların cılız olduğu, kan merkezlerinde stokları dolu tutma problemlerinin yaşanabildiği düşünülerek, ihtiyaç halinde hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak için zorunlu olarak bu yönteme başvurulmaktadır.

Verici (Donör);

Kan her şeyden önce, kaybı ciddi hayati tehlike doğuran bir beden parçası, bir organdır. Kaybedilen hacmin büyüklüğü arttıkça hayati risk de büyümektedir. En yaşamsal organlarımızdan biri olmasına karşılık belki de organik olarak vücutta sentezlenerek yenilebildiğinden, diğer organlara göre cerrahi operasyona gerek kalmadan, daha "kolay" temin edilebildiğinden en kolay gözden çıkarılabilen bir organımızdır.

Bir kan merkezine başvurarak, gönüllü olarak kan vermek isteyen verici her şeyden önce, kendisi için yaşamsal önemi olan bir organının, hayati tehlike doğurmayacak miktardaki kısmından fedakârlıkta bulunmak üzere gelen kişidir. Kan almak, vücudun bedensel bütünlüğünü örseleyerek, vücuda bir enjeksiyon iğnesi batırılarak yapılan bir işlemdir.

Bu, gönüllü olarak yapılmadığı ya da rıza gösterilmediği takdirde bedene saldırı mahiyetindedir. Bu yüzden kan bağışı gönüllü olmalı ve verici üzerinde hiç bir türden baskı bulunmamalıdır. Kişiden rızasıyla kan alınması, hastaların yaşam ve sağlıklarını kurtarmak amacıyla yapıldığından hukuka uygun bir tıbbi el atmadır. Çünkü tıbbi açıdan uygun miktarda kan alınması kişide hayati tehlike yaratmaz; organizma kısa sürede alınan kanın yerine yenisini yapar. Kişiden alınan kanın yerine yenisini yapar.

Kişiden kan alındıktan sonra, alınan miktar organizmada yenilenmeden ikinci bir kez kan alınması, onun sağlığına ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir. Özetle; hasta adına TAKAS için bırakacağınız kan, hastaya verilmiş başka bir grup kan yerine konmaktadır.

Bu nedenle duyurularımızda " HER GRUPTAN OLABİLİR " sözünü kullanmaktayız. Bu bilgi yeterli olmadıysa lütfen bizi uyarınız.