Sezary Sendromu

Nadir görülen Sezary sendromu, kırmızı adam olarak da isimlendirilir. Alerjik olmayan birhistamin reaksiyonu. Yoğun ve farklı eritematözrenkleri olan bir eritroderma tablosu ile görülür. Beraberinde yüz, boyun veavuç içi dokularda kalınlaşma olur.

Periferik kanda dolaşananormal mononüklear hücreler de karakteristik bir görünüm oluşturur. Yumuşak kaplama-kanınsantrifüje edilmesinden sonra aldığı görüntüden dolayı olarak adlandırılan buhücreler büyüktür. Aynı zamanda, nükleuslarıda büyük, yoğun ve böbrek şeklindedir.

Atipik hücrelerinperiferik kana çıkmasıyla oluşan Sezary Sendromu için yaygın eritrodermi velenfadenopatilerin bulunması tipiktir.