Prİmer Santral Sİnİr Sİstem LenfomasI

Bu tümör beynin içindeki dokulardan büyür. Kanıniçinde birçok hücre bulunmaktadır. Bunlardan bazıları enfeksiyonlarla savaşmaktadır. Lenfositde bunlarda bir tanesidir. Değişiktiplerde lenfositler vardır. BazılarınaT lenfosit denilirken bazılarına B lenfosit denilir. Birincil SSS lenfomasında bu hastalık kandan değil de beyindeki hücrelerden kaynak alır. Birincil(primer) denmesinin nedeni de bu hastalığın vücudun başka yerinden gelen birlenfoma değil de beyinden başlamasıdır. Buhastalık genellikle beynin ventrikül denilen içi sıvı ile dolu olanboşluklarının etrafına yerleşmektedir fakat göz dahil beynin her yerindeolabilir. Hastalardabağışıklık sisteminde de bir zayıflık olabilir.

HASTALIĞINVARLIĞ NASIL ANLAŞILIR?

Bu tümörbeyinde genellikle problem yaratır. Hastada nöbet olabilir. İnme gibihastanın beyninin çalışmasını engelleyen bulgular verebilir. Başağrısınaneden olur. Uygunsuzdavranış ve şuur durumunda bozulma gibi bulgular verebilir. Yapılanilk test genellikle CT'dir ve çoğu tümörü gösterir. Eğer CT'de görülmüyorsa o zaman MRI yapılır. Tümörünne kadar yaygın olduğu gösterilir.

TÜMÖRNASIL BÜYÜR?

Lambagibi büyüyen tümörler şeklinde büyümez. Etraftakibeyin dokusunun lifleri arasına girerek büyür. Yanitümörün içinde beyin dokusu da vardır.

NORMAL DENE OLUR?

Acil servise gitmediyseniz doktorunuz sizden CT isteyecek ve lezyon tespit edilecek. Dahasonra başka bir fikir için sizi beyin cerrahına sevk edecektir. Bu aşamada düşünülen, bunun tümör (yer kaplayan lezyon) olduğudur. Bunun enfeksiyon mu veya başka bir şey mi olduğu bilinmemektedir. Cerrahi genellikle tanı koymak için önemlidir. Biyopside açık cerrahi de yapılabilir. Tümörün etrafında ödem varsa dekort (dexametazon) tablet tedavide başlanacaktır. Beraberinde mutlaka mide koruyucusu verilecektir. Busteroid ilaç olduğu için tümör etrafındaki ödeme bağlı şişmeyi engelleyecektir. Bu ilaçsizin iştahınızın artmasına ve hıçkırığa neden olur. Baş ağrısı ve felç gibi şikayetiniz hemen düzelmeye başlar. Verilenbir diğer ilaç da anti-epileptik ilaçtır.

Eğer hastada bayılma olmadı ise hastaya ant-epileptik ilaç verilmemelidir. Tümörbazen dekort ile kaybolabilir. CT densonra MRI çekilecektir. Tümör düşünülüyorsa direk açık cerrahi yapılabilir veya iğne biyopsisi denilen yöntemile doku alınıp tanı konulabilir. Eğer görüntüsü iyi huylu bir tümör düşündürüyorsa cerrahi yapılabileceği gibibüyüklüğüne göre takip de edilebilir büyüyünce cerrahi yapılabilir. Cerrahiher zaman hem tedavinin uygun yapılmasında hem de patolojik tanınınkonulmasında önemli rol oynar.

MRIyapıldıktan sonra:

1-Eğersessiz bölgede ise cerrahi olarak çıkarılır.

2-Ulaşmasızor bir yerde ise stereotaksik iğne biyopsisi yapılır.

NEDENCARRAHİ YAPILIR?

İlk sebepne tür tümörünüzün olduğu ortaya konulur. Ne kadarfazla çıkarılabilirse o kadar az diğer tedavi alternatiflerine ihtiyaç duyulur. Bu tümörcerrahi ile tamamen çıkarılamaz. Eğertümör bası yaparak hastada felç ve şuur bozukluğu yapıyorsa tümör tam çıkarılırve hastanın ameliyat önceki bulguları normale döner. Cerrahi sonrası Ameliyat sonrasında cerrah olarak bir fikre varılabilir. Patolojinintam sonucu vermesi için birkaç gün (bazen 7-10 gün sürebilir) beklemek gerekmektedir. Kortizon genellikle ışın tedavisinde düşük dozda devam eder beraberinde anti-epileptikilaç da gerekiyorsa devam edilir. Kemoterapigenellikle düşünülür ve bazen kemoterapi radyoterapiden de önce yapılabilir.

IŞINTEDAVİSİ

Buradakiamaç tümörü küçültmektir. Butümörler genellikle ışına iyi yanıt verirler. Işın saçdökülmesi konsantrasyon bozulması baş dönmesi yapabilir.

KEMOTERAPİ

Birçokhastaya verilir. Bu tedavitıbbi onkoloji uzmanınca yapılacaktır.

SONRA NEOLUR?

Tümörü takip amacıyla seri CT'ler çekilir. Eğertümör tekrarlarsa cerrahi/kemoterapi/ışın tedavisi yapılır. Cerrahive ışın tedavisi sonrasında tümör hemen tekrar ederse bu iyiye işaret değildir. CT takibi3 ay sonra yapılır daha sonraki takipler bu CT' ye göre yapılır. Eğer hastanın şikayetleri artıyorsa 3 aydan önce de kontrol yapılabilir.

HASTAYIKİMLER TAKİP EDER?

Normaldeherkes ilgilidir. Fakat özellikle problem olduğunda beyin cerrahı mutlaka görmelidir. Hasta normalde de; beyin cerrahı, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarıncatakip edilirler. Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordanalınan bilgilerin yerine kullanılamaz.