Nötrofİl-Neu nedİr ?

Nötrofil kısa adıyla Neu olarak da bilinmektedir. Birakyuvar hücresi olan nötrofil, nötrofil granülosit olarak daadlandırılmaktadır. Akyuvarhücreleri arasında en sık bulunanıdır. Nötrofiller,bir maddenin hücre içine alınması işlemi olarak da bilinen fagositozda görevlidirler. Bunedenle vücudun mikroplarla savaşımında da etkilidirler.

Nötrofilolarak adlandırılmasının sebebi, içerdiğigranüllerin boyalara özel bir bağlanma eğilimi göstermemesi nedeniyledir. Nötrofillerin dışındaki granülositler,

Eozinofilve Bazofillerdir

Nötrofilsayısının azalmasına nötropeni denilmektedir. Nötropeniyani nötrofil düşüklüğü, konjenital-kalıtsal bozukluk olabileceği gibi çeşitlisebeplerden de ortaya çıkabilir. Örnekolarak kanser tedavisi olarak da bilinen kemoterapinin etkilerinden biri denötrofillerin sayısının düşmesine yol açmasıdır Nötrofilsayısının artmasına Nötrofili denilmektedir. Gennelikle bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar sonrası nötrofil sayısında artma görülür.

Nötrofillerkemik iliğinde üretililer. Nötrofillerin yaşam süreleri ortalama olarak 1 günden kısadır. Nötrofillertoplam lökosit sayısının yaklaşık olarak % 70 civarında bir kısmınıoluştururlar. Bir mm3bulunan nötrofil sayısı 3650'dir. Nötropeniölçülen nötrofil sayısının 2000'den az olmasıdır. Mutlaknötropeni'de nötrofil sayısı 500'ün altındadır. Normaldeğerleri de %40-70 arasındadır. Nötrofillerbakteriyel enfeksiyonlarda yükselir.