MONOSİTLER

Vazifeleri mikropları yutmak olan akyuvarlardır. Çekirdekleri böbrek veya fasulye tanesi biçimindedir. Bir yerzedelenince akyuvarlar oraya üşüşürler. İçerigiren bakterinin üzerine saldırırlar. Buakyuvarlardan bazıları ölse bile yerlerini hemen yenileri alır.

Yaranınçevresinde biriken Akyuvarlar, bakterilerve ölü hücrelerle birlikte irin-cerahat ismini alarak yaradan dışarı akarlar. Normaldebir mm3 kanda bulunan Akyuvar sayısı 4-10 bin arasındadır. Bulaşıcı hastalıklarda bu sayı çok fazla artar ve bir mm3 kanda 30.000-50.000'ibulur.

Özelliklestreptokok, stafilokok, gonokok denilen mikrop gruplarının yaptığıhastalıklarda akyuvar sayısı çok artar. Kankanserlerinde akyuvar sayısı çok daha fazladır. Hattabütün kemik iliğini akyuvarlar ve bunların ana hücreleri istila edebilir. Ancakbu akyuvarlar görev yapamaz durumda, başıboş üreyenve Kanser hücresi niteliğini almış hücrelerdir. Sebebi bilinmeyen bazı hastalıklarda da akyuvar sayısının aşırı arttığı görülür. Akyuvarlar, kemikiliğinde yapılır. Kemikiliğindeki nötrofillerin sayısı dolaşımdakilerden çok fazladır. Dolaşıma girip de hayatları boyunca dolaşımda kalanların ömürleri 30 Saat kadardır.

Kandaki akyuvar sayısı SaattenSaate değişir. Sabahlarıazdır, öğleye doğru en yüksek seviyesine ulaşır. Akyuvar azalmasına" Leukopeni " denir. Bazı hastalıklarda, akyuvarların azaldığı görülür. Bazıkansızlıklarda-anemilerde, kan kanserlerinin bazı tiplerinde, İnsan bağışıklık sistemini tutan bir kısım habis hastalıklarda, Mikrobik hastalıkların bazılarında ve bazı antibiyotikler ile değişik ilaçlartesiriyle akyuvar sayısı normalin altına iner.

Granülositlerinkemik iliğinden direkt kana verilmesine karşı lenfositler dolaşım sisteminelenf ( akkan ) yollarından girip kana karışırlar. İnsanda,yalnız göğüs akkan kanalı yoluyla 3.5 milyar lenfositin dolaşımageçtiği hesaplanmıştır. Lenfositlerde küçük ve büyük olmak üzere iki çeşitte ele alınabilir.

Küçüklenfositler allerji reaksiyonlarından sorumludur. Alyuvarlardanayrı olarak tam hücre özelliği gösterirler. Birçekirdekleri ve diğer hücre organelleri vardır. 10-20 mikron çaplarıyla da alyuvarlardan daha büyüktür.