LÖsemİ nedİr ?

Lösemi: farklı kankanserleri için kullanılan genel bir terimdir. Kan ve kemik iliğindenköken alan bir kanser türüdür. Lösemi,kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerindeçoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Yükseksayıdaki olgunlaşmamış ve malign hücrelerin normal ilik hücrelerinin yerinialması ile iliklerde hasar meydana gelir. Böylecekan pıhtılaşmasında rol oynayan plateletler ve savunmada rol oynayanlökositlerin sayısı azalmaya başlar. Bu dalösemi hastalarında zedelenmelerin ve kanamaların yoğun görülmesine, hastaların kolay enfeksiyon kapmasına neden olur.Savunma mekanizması zayıflar. İleri aşamalarda kırmızı kan hücresi eksikliği anemiye, nefes darlığına neden olabilir.

Bunun dışında zayıflık ve yorgunluk, ateş,bazı nörolojik semptomlar, dişetlerinde şişkinlik ve kanamalar gibi belirtileri de vardır. Lösemiler,vücuttaki kan üretim sistemini-lenfatik sistem ve kemik iliği etkileyenkanserlerdir. Lösemilerakut veya kronik olarak-mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplaraayrılırlar ve tümörünyayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genelolarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kroniklösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler.

AKUTLÖSEMİLER

Akutlösemide, sürekli kan hücresi artışı yaşanmaktadır ve sonuçta sağlıklı,normal kan hücrelerinden sayıca daha fazla hale gelmektedirler. Bu anormal hücreler diğer organlara da yayılarak, organı fonksiyonlarını yapamazhale getirebilirler.

Akutlösemilerin sınıflandırılması temel olarak olgunlaşmayan hücrelerin tiplerineesas alınarak yapılır:

Beyaz kanhücrelerinin-WBC-lökosit kanseridir. Bu hücreler normal işlev görmezler. Enfeksiyonlagerektiği gibi savaşmazlar. Diğerbeyaz kan hücreleri gibi aynı hızla ölmezler. Biriktikçekemik iliğindeki diğer normal kan hücrelerinin yapımınıengelleyerek anemiye, kanamaya ve nüks eden enfeksiyonlara yolaçarlar. Zamanlalösemik hücreler kemik iliğine ve çoğalmaya devam ettikleri kandolaşımına yayılır, bazen tümörler oluşturur, böbrekler vekaraciğer gibi organlara zarar verirler. Dalak, kanısüzmekten ve eski hücreleri yok etmekten sorumlu olduğu için hem bu organ, hemde karaciğer ve lenf düğümleri anormal hücrelerle dolup büyüyebilirve şişebilir. Hücrelermerkezi sinir sistemine ulaştığı, beyin ve omuriliği destekleyen beyin-omuriliksıvısında biriktiklerinde baş ağrılarına ve nöbetlere neden olabilirler. Vücudun büyükkemiklerinin yumuşak orta kısmında yerleşik kemik iliği kırmızı kanhücreleri (RBC-eritrosit), trombositler ve beş farklı türde beyaz kanhücresinin öncüllerini oluştururlar. Bu hücrelerden en olgunlaşmamış olanına blast denmektedir.

Bu kan hücrelerinin çoğu kan dolaşımına salınmadan önce kemik iliğinde olgunlaşırlar. Üretilenbeyaz kan hücreleri lenfositler ve miyeloit hücreler (hücre içindebulunan granüller nedeniyle granülositler denilen) olmak üzere başlıca ikikategoriye ayrılır. Nötrofiller, bazofiller,eozinofiller ve monositleri içeren miyeloit hücreler kandadolaşarak bakterileri öldürüp sindirirler. Lösemi,beyaz kan hücresi öncüllerinden birinden kaynaklanır.

Belirtiler ve Bulgular:

Etkilenmiş kişi ancakkendini hasta hissettiğinde sıklıkla akut lösemi tanısı konur. Hasta yeterli sayıda normal kanhücresi bulunmamasına ilişkin hastalık belirtilerine sahip olabilir.

Örneğin:

-Kırmızı kan hücrelerinin (RBC-eritrosit)eksikliğine bağlı güçsüzlük, nefes darlığı ve anemi

-Trombositlerin eksikliğine bağlı kanama vemorarmalar

-Enfeksiyonla savaşan normal beyaz kanhücrelerinin (WBC-lökosit) eksikliğine bağlı ateş ve enfeksiyon

Akut lösemi hastalarında olgunlaşmamışbeyaz kan hücrelerinin birikimine bağlı olarak kemik ve eklem ağrıları, büyümüşlenf düğümleri, dalak, karaciğer, böbrekler ve testisler, ayrıca baş ağrıları,kusma, bilinç bulanıklığı ve ( beyin veya merkezi sinir sistemi içinde fazla hücreler biriktiğinde) kasılma nöbetlerigibi bulgular ve belirtiler mevcut olabilir. Hastalarda kilo kaybı ve geceterlemeleri saptanabilir. Kronik lösemiler sıklıkla yavaşseyirli olup herhangi bir belirtinin fark edilmeden önce doktortarafından rutin kontrol sırasında saptanabilir veya akut lösemidekinebenzer ama daha hafif hastalık belirtileri görülebilir. Bazı olgular tedavi gerektirmeden önceyıllarca izlenebilir. Bazı lösemi tipleri ise daha saldırganolabilir.

Kronik lösemiye neden olan anormal hücre dedeğişken olabilir. Hücredeki daha ileri değişikliklerbir blast krizine neden olabilir. Bu da yalnızca olgunlaşmamış hücrelerinüretimine ve hızla kötüleşen hastalığa yol açabilir. Lösemi,etkilenen beyaz kan hücresinin türüne ve hastalığın ne kadar hızlı yayıldığınagöre kategorilere ayrılır.

Lösemi Çeşitleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=530073713712279