kemoterapİ nedİr ?

Vücudu hastalandıran mikropları veya kanser hücrelerini kimyasal maddeler-ilaç ile yok etme metodu. On dokuzuncu asrın sonunda PaulEhrliche tarafından ortaya atılmış bir terimdir. Vücudu istila eden mikroorganizmalarıhastaya zarar vermeksizin öldüren ilaçlarla yapılan tedavi şeklidemektir. Kemoterapide kullanılan ilaçlara genelolarak kemoterapötik adı verilir. Vücuda giren ve hastalık sebebi olanorganizmalar çok çeşitli oldukları için (helmintler, amip, plasmodium,bakteriler, mantarlar, riketsiyalar ve virüsler gibi), kemoterapide kullanılankimyevi maddeler (kemoterapötikler)de o oranda çeşitlilik gösterirler. Vücut için habis olması, çabukçoğalması ve normal vücut hücresinden ayrı biyokimyevi özelliklere sahip olmasıbakımından kanser hücreler de bakteri ve diğer hastalık yapanmikroorganizmalara benzetilebilirler.

Kemoterapide kullanılan ilaçlar,genellikle kullanıldığı patogen etkenin (hastalık amilinin) cinsine göre sınıflara ayrılır: Antihelmintik ilaçlar (barsak parazitleri),antimalarial ilaçlar (sıtma ilaçları), antiamibik ilaçlar, antibakteriel ilaçlar (antibiyotikler) antiviral ilaçlar ve antineoplastik ilaçlar (kanser ilaçları).

KEMOTERAPİNİN AMACI

Kanseri tedavi etmek, Kanser hücrelerine ait izler tümüyleortadan kalktığında kanser tedavi edilmiş sayılmaktadır. Kanseri kontrol etmek. Genel olarak kanserin yayılımınıönlemek ve büyümesini yavaşlatmak, kanserin kontrol altında tutulması olarakkabul edilmektedir. Kanserin yol açtığı belirtilerigidermek. Bazı kemoterapi uygulamalarının temelamacı hastanın yaşam niteliğini yükseltebilmek için ağrı ve benzeri belirtileriortadan kaldırmak ya da hafifletmektir.

KEMOTERAPİNASIL UYGULANIR?

Kanser tipine ve kullanılan ilaçlara göre Kemoterapi genel olarakşu verilebilir:

1) Damar içine

2) Ağız yoluyla

3) Kas içine, cilt altına veya doğrudan ciltteki kanserli alanın içine enjekte edilerek

Kemoterapinin yan etkileri

Kemoterapi başlamadan önce birçok kişi yan etkilerin görülüp görülmeyeceğini, yan etkiler görülürse neler yapılacağını merak eder. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyüp çoğaldıkları için Kemoterapi ilaçları hızlı çoğalanhücreleri öldürürler. Ancak vücudumuzda bazı normal ve Sağlıklı hücreler de hızlı çoğaldıklarından ilaçlarbunlara da etki eder. Böylelikle yan etkiler ortaya çıkar. Bazı kişilerde bu yan etkilerin yalnızca birkaç tanesi görülebilir ve şiddetikişiden kişiye değişir. Belli bir yan etkinin sizde görülmesi ve şiddeti verilen Kemoterapi'nin cinsine vevücudunuzun

Kemoterapi'ye verdiği reaksiyona bağlıdır. Kemoterapi'ninen sık görülen yan etkileri bulantı-kusma, saç dökülmesi ve halsizliktir. Diğer yan etkiler kan hücrelerindeki değişiklikler sonucu ortaya çıkan kanamalar, enfeksiyon ve kansızlıktır.

Saç dökülmesi

Kemoterapininsık görülen yan etkilerindendir ancak her zaman olmaz. Aldığınız ilaçlara göre doktorunuz size saçınızın dökülüp dökülmeyeceğini söyleyecektir. Saçlar seyrekleşebilir ya da tamamen dökülebilir.Tedavi bittiğinde, hatta bazı kişilerde tedavi sırasında yeni saçlar çıkar.Bazı kişilerde de saçın rengi ve yapısı değişir.Saç dökülmesi vücudun diğer yerlerinde de görülebilir.Yüzde,kol ve bacaklardaki, koltukaltı ve pubisteki kıllar dökülebilir.Saç dökülmesi birkaç tedavi sonra başlar, yavaş yavaş ya da tutamlar halindedökülür, kalan saçlar donuk ve kuru bir görünüm alır.