KANser nedenlerİ

Kanserin kesin sebebi ya da sebepleri bilinmiyor. Kişiyibazı kanser türlerine yatkın hale getiren genler, kanseroluşumuna yol açan virüsler, radyasyonamaruz kalma, çeşitlikimyasal maddeler kanser sebepleri arasında sayılıyor. Bağışıklık sistemindeki bozulmalar, çeşitliçevresel faktörler ya da beslenmetarzımız da kanser oluşumunda rol oynuyor. Kanserleşen hücrelerde ki temel bozukluğun genlerdeki farklılaşmayla başladığı düşünülüyor. Genlerdeki bozukluklar doğuştan olabileceği gibi sonradan meydana gelen bir etkiyle deolabiliyor. Genlerde,mutasyon denilen bozulmalar hücrenin normal kontrol mekanizmalarını bozupkontrolsüz çoğalmasına yol açıyor.

Beyin,meme, prostat ve böbrek gibi organların kanserlerinde p53 genindeki mutasyonunrol oynadığı kanıtlanmış bulunuyor. Molekülerbiyoloji alanında böyle yeni bilgiler ve kavramlar, kanser araştırmalarını çokilginç bir evreye sokuyor.


RADYASYON

Radyasyonönemli bir kanser nedeni. Radyasyonunbu etkisi uzun zaman dilimi içerisinde oluşuyor. Radyasyona maruz kalan hücreler belirli bir süre sonra kanserleşiyor. Hiroşimave Nagazaki' ye atom bombası atıldıktan yıllar sonra birçok kanser vakasıgörüldü. Enönemli radyasyon kaynaklarından biri de morötesi ışınlar yayan Güneş. Tüm ciltkanserlerinin %90 'ın dan fazlasına Güneş'in bu zararlı ışını yol açıyor. Güneşışınlarına doğrudan maruz kalmaktan korunmak ya da koruyucu kremler kullanmakgerekiyor. Doğadabulunan ve insanların yaşadığı tüm ortamlara rahatlıkla sızan radon gazı dabelirli bir miktarın üzerine çıkınca akciğer kanserine yol açıyor.

VİRÜSLER

Virüsler(hem DNA hem de RNA virüsleri) hayvanlarda çeşitli kanserlere yol açabilirler. Bazı virüsler kapsüllerinin içerisinde DNA taşıyor; hücre içerisine girdikten sonra kendi DNA'larını hücrenin DNA'sına entegre ediyor vekendilerini kopyalıyor. Bu entegrasyon hücrenin DNA yapısını etkilediği için normal hücre çoğalmasını da etkiliyor. Bugünekadar herhangi bir virüsün herhangi bir insan kanserine yol açtığı nedenolduğu kanıtlanmış değildir.

Kanser Nedeni-Kimyasal Maddeler
https://www.facebook.com/note.php?note_id=535582036494780