KANIN YAPISI

KANIN MİKROSKOPTAN GÖRÜNÜŞÜ

Kan, atardamar, toplardamar ve kılcaldamarlardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiş kırmızı renkli hayati bir sıvıdır. Kan ile ilgili tıbbi terimler genellikle hemo ve hemoto sözcükleri ile başlar. Bu sözcükler eski Yunancada kan sözcüğünü karşılayan haimadan türetilmiştir. Kanın ana işlevi besin maddelerinin (oksijen, glikoz) ve yapısal elemanların sağlanması ve atık maddelerin (karbondioksit, laktik Asit vs.) atılmasının sağlanmasıdır. Her bedende 5 ila 6 Litre arası kan bulunur. Bu miktar ortalama vücut ağırlığının %7-8'ini oluşturur.

Kanın yarısı, sıvı olan bölümden yani plazmadan meydana gelir. Diğer yarısı ise kanın içinde çeşitli görevler üstlenmiş olan hücreler veya moleküllerdir. Kandaki hücreler, vücuttaki kan miktarının yarısını oluşturmalarına rağmen, yan yana dizildikleri takdirde 96.500 km'lik bir çizgi oluşturabilecek kadar fazladırlar. Bu, dünyanın çevresini iki kez dolaşmaya yeterli bir uzunluktur. Eğer kanın pıhtılaşmasına izin verilirse, tüpün üstünde kalan sıvıya serum denir. Serumda fibrinojen ve pıhtılaşma ile ilgili diğer Proteinler, pıhtılaşmada kullanıldığı için yoktur. Diger bir deyişle plazma, fibrinojen ve serumdan oluşur. Bazı ufak ve basit yapılı Canlılarda kanın yapısı deniz suyuna çok benzer. Bu Canlıların vücut parçalarının gerek duyduğu oksijen bu Sıvıda çözünmüş olarak taşınır. Daha karmaşık yapılı canlılarda dokuların oksijen ihtiyacı çok fazla olup, çözünmüş halde taşınan oksijen yeterli olamaz. Bunlarda "solunum pigmentleri" denilen renkli maddeler oksijeni bağlayarak dokulara taşırlar. Bu pigmentlerin (boya maddelerinin) kanda yaygın halde bulunmaları kanı kıvamlı ve akışkanlığı az bir hale getireceğinden insan ve diğer memelilerde pigment taşıyıcı özel hücreler vardır. İnsanlarda kan, birçok canlı hücrenin bulunduğu karmaşık bir ortamdır. Her vücut kilosunda 70 mililitre kan bulunduğu kabul edilir.

Bu hesaba göre 70 kg'lık normal bir erişkinde yaklaşık 5000 ml (5 litre) kan bulunur. Kan, kalbin pompa vazifesi yaptığı bir kapalı sistemde dolaşır.
Bu sistem kalp ile dokular arasında ve kalp ile akciğer arasında olmak üzere iki bölümdür. Bunlardan birincisine "büyük dolaşım sistemi", ikincisine de "küçük dolaşım sistemi" denilir. Toplardamarlardan gelen kan kalbin sağ kulakçığına dökülür. Buradan sağ karıncığa geçen kan, kalbin kasılmasıyla akciğere yollanır. Akciğerde temizlenen kan, kalbin sol kulakçığına gelir. Buradan da karıncığa geçtikten sonra vücuda pompalanır. Kan kılcal damarlardan geçerken oksijenini bırakır ve Karbondioksit alır. Çocuk doğduğu zaman ilk hafta içindeki hemoglobin miktarı 100 mililitrede 17-18 gr, sonra 11-12 gr oluyor. Sağlıklı, yetişkin kadınlarda 12-14 gr, erkeklerde 14-16 gr miktarında görülüyor. Vücudumuzdaki alyuvarların % 1'i her gün yenileniyor. 1 milimetreküp kanda bulunan alyuvar sayısı kadınlarda 4,5-5 milyon, erkeklerde ise 5- 5,5 milyondur. Aynı miktarda kanda, akyuvarların miktarıysa 4.000-11.000 arasındadır. 1 milimetreküp kanda bulunan trombositler ise 150-400 bin arasında değişiyor. İnsan kanının bileşimi bir sıvı topluluğu gibi göründüğü halde, kan aynı zamanda bir vücut dokusudur. Bu vücut dokusunun ara maddesini diğer dokulardan farklı olarak bir sıvı meydana getirir. Kanın yarısı, sıvı olan bölümden yani plazmadan meydana gelir. Plazma kanın % 55'ini teşkil eder.

Kanın pıhtılaşmasına izin verilirse, tüpün üstünde kalan sıvıya serum denir. Diğer yarısı ise kanın içinde çeşitli görevler üstlenmiş olan hücreler veya moleküllerdir. Kandaki hücreler, vücuttaki kan miktarının yarısını oluşturmalarına rağmen,yan yana dizildikleri takdirde 96.500 km'lik bir çizgi oluşturabilecek kadar fazladırlar. Serumda fibrinojen ve pıhtılaşma ile ilgili diğer proteinler, pıhtılaşmada kullanıldığı için yoktur. İnsan kanının bileşimi Bir sıvı topluluğu gibi göründüğü halde, kan aynı zamanda bir vücut dokusudur. Bu vücut dokusunun ara maddesini diğer dokulardan farklı olarak bir sıvı meydana getirir. Plazma kanın % 55'ini teşkil eder. Kalan kısmı ise alyuvarlar, Akyuvarlar ve pıhtılaşmada rol oynayan trombositlerden meydana gelmiştir. Kan hücreleri kolaylıkla plazmadan ayrılabilir. Santrifüj denilen cihazlarla yüksek süratle döndürme sağlanarak, kan hücreleri dibe çöktürülüp, plazmadan ayrılır. Kanın vizkozitesi (kıvamı) sudan 5-8 defa daha fazladır. Her gün kanın belli kısmı yenilenir. Yaklaşık % 1 kadar kırmızı kan hücresi ölürken, yerlerine aynı miktar genç hücre kemik iliğinden kana verilir. Plazma miktarı da en ufak bir değişiklikte hemen dengelenir. Bir kan kaybı durumunda vücut denge mekanizmaları ile hemen hacmi sabit tutmaya çalışır. Önce dokulardan kana sıvı geçişi olur. Daha sonra hızla genç alyuvarlar kana verilmeye başlanır. Büyük miktarlarda kanın kaybedildiği durumlarda şok ortaya çıkar.
Kaybolan kan yerine konmazsa şok durumu atlatılamaz.

KAN YAPICI ORGANLAR:

Kan yapan organlar olarak, kemik iliği, lenf nodülleri (bezeleri) ve dalak sayılabilir. Ana karnında karaciğer, dalak ve kemik iliği tarafından yapılan akyuvar yapımını doğumdan bir süre sonra tamamen kemik iliği üstlenir. Dalak ve lenf bezleri "Lenfatik doku"nun en önemli kısımları olup lenfosit ve monositleri imal ederler.)

LENFATİK DOKU:

Bademcikler, timus, barsak mukozasında da bulunmasına rağmen, lenfatik dokunun iki büyük merkezi lenf bezleri ve dalaktır. Bu doku, lenfositleri meydana getiren lenfoblastlar ve monositleri yapan histiositlerden husule gelmiştir. Blenfositlerinden meydana gelen "plazma hücreleri" antikor yapımında görev alırlar. Kan damarlar içerisinde sürekli hareket halinde olan Canlı bir sıvıdır. Bu Sıvı iki temel kısımdan oluşmaktadır. Plazma ve Hücreler. Plazma kısmı büyük oranda sudan meydana gelir. İçerisinde besin Maddeleri, Proteinler ve metabolitler gibi bir çok katı maddeyi barındırır. Bunların dokulara naklini sağlar. Normal bir insanda 5000-6000 mL (5-6 litre) kadar kan bulunmaktadır. Kanın % 50-60' sıvı kısım olan plazmadan ve %40-50'si ise hücrelerden meydana gelmektedir. Kanın temel Protein içeriği şöyle özetlenebilir : Albumin ..... % 60 Globulinler ... % 36 Fibrinojen.....% 4

Hücreler:

HÜCRE Yoğunluğu: (g/mL) Hacim (femtolitre)

Trombositler 1,058 16

Monositler 1,062 740

Lenfositler 1,070 230

Nötrofiller 1,082 270

Eritrositler 1,100 87

NÖTROFİLLER

Bu hücrenin ana işlevi, vücuda zararlı olan yabancı materyalleri bulmak ve tahrip etmektir. Bulduğu yabancı materyali, fagositoz denen bir yöntemle içine alır ve içindeki çeşitli enzimlerle tahrip eder. Bazofiller Bazofillerin de fagositoz yeteneği vardır ama asıl fonksiyonunu, çeşitli maddeler salgılayarak gösterir. Eozinofilller Eozinofiller de nötrofiller gibi yabancı materyali yok etmek görevi olan hücrelerdir. Özellikle, parazitlere bağlı enfeksiyonlarda belirgin rol oynarlar.

MONOSİTLER VE MAKROFAJLAR

Bu hücreler fagositoz yapma yeteneğindedir ve lenfositlerle direkt veya indirekt yoldan bağışıklık sisteminin regulasyonunda önemli rol oynarlar. Monositlerin dokularda bulunan şekline makrofaj denir. Lenfositler Bu hücreleri bağışıklık yanıtının humoral kısmını oluştururlar. Çok çeşitli fonksyonlara sahip bu hücrelerin en temel işlevi, mikroorganizmaları tanıyıp, onlara karşı Antikor yapımını gerçekleştirmektir. Parçalı Lökositler (Granulositler, PMNL) Parçalı Olmayan Lökositler (Agranulositler, MNL)

Albümin nedir
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/444702165569503/

Alyuvarlar
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/463913566981696/

Akyuvarlar-Lökosit
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/475103459196040/

Antikor Nedir
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/475204945852558/

Eritrositler
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/470581146314938/

Fibrinojen
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/475105025862550/

Globülin-Kan Proteinleri
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/473601519346234/

Granülosit-Beyaz Küre Nedir
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/470472879659098/

Hemoglobin Nedir
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/462405873799132/

Kan Plazması
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/475212735851779/

Trombosit=Beyaz Kan ve Aferez Nedir: https://www.facebook.com/note.php?note_id=384020598317592 İhtiyaç halinde kan verebilirim diyorsanız lütfen; bağlantıyı tıklayarak durumunuza uyan bir grubumuza katılınız. https://www.facebook.com/note.php?note_id=474597059259945