KANIN ANA İŞLEVİ

Kanınana işlevi; besin maddelerinin (oksijen, glikoz) veyapısal elemanlarınsağlanması ve atık maddelerin-karbondioksit, laktik Asit vs. atılmasının sağlanmasıdır. Kanınen önemli görevi akciğerlerden dokulara metabolikhadiseler için gerekli Oksijeni taşımaktır. Kan,kalbin pompa vazifesi yaptığı bir kapalı sistemdedolaşır. Busistem kalp ile dokular arasında ve kalp ile akciğerarasında olmak üzere ikibölümdür. Bunlardanbirincisine "büyük dolaşım sistemi", ikincisinede "küçük dolaşım sistemi"denilir. Toplardamarlardangelen kan kalbin sağ kulakçığına dökülür.

Buradansağ karıncığa geçen kan, kalbin kasılmasıylaakciğere yollanır. Akciğerde temizlenen kan, kalbin sol kulakçığına gelir. Buradanda karıncığa geçtikten sonra vücuda pompalanır. Kankılcal damarlardan geçerken oksijenini bırakır ve Karbondioksit alır. Dokularınoksijen ihtiyacını karşılamak ve artıklarıalmaktan başka kanın birçok önemligörevi daha vardır. Besinmaddelerini taşır. vitaminler, Enzimler ve Hormonların gitmelerigereken yerlere ulaşmalarınısağlar. Kanaynı zamanda, enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasındaönemli bir rolesahiptir. Biriltihabi olaya karşı savaşırken, bir takım kanhücreleri direkt mikrobu tahribe çalışır. Diğerbazıları antikor yaparak mikrobu tesirsizleştirir. Kanınbir diğer önemli vazifesi de, iç dengeyi sağlamaktır. "Hemeostazis"adı verilen bu dengedeki en ufak değişiklikvücut için tehlikeli durumlar ortayaçıkarır.

Vücutsıcaklığını ayarlamada önemli rol oynayan kan,metabolizması hızlı organlardanaldığı ısıyı, yüzeydeki damarlardan geçerken verir. Ayrıcakan ihtiva ettiği maddelerle vücudun sıvı-elektrolitdengesini de sağlar. Çeşitlerikarakterimizibelirliyor, özelliklerinin değişmesi hastalıklara yol açıyor.

Vitaminler,enzimlerve hormonların gitmeleri gereken yerlere ulaşmalarını sağlar. İhtiyaç halinde kan verebilirim diyorsanız lütfen; bağlantıyı tıklayarak durumunuza uyan bir grubumuza katılınız. https://www.facebook.com/note.php?note_id=474597059259945