Kan Vermeye Engel Geçİcİ Haller

1-Abse; İyileşmesinden ve tedavinin tamamlanmasının üzerinden üç gün geçmişse kan bağışı alınabilir.

2-Accutan veya benzeri retinoik asit türevi ilaçları kullananlar, ilacı bıraktıktan 4 hafta sonra gönüllü donör olabilirler.

3-Akne; İsotretinoin (Accutane ve benzeri) kullanmıyorsa sadece lokal tedavi söz konusu ise bağış kabul edilir.

4-Akupunktur; 12 ay süre ile geçici olarak ret edilir.

5-Alçılar; Eğer herhangi bir cerrahi işlem uygulanmışsa en az 12 ay beklenir.

6- Alkol Kullanımı; Kan bağışçısı alkolün etkisinde olmamalıdır

7-Alerjiler (Cilt); Tam şifayı takiben 1 gün sonra kan bağış alınabilir.

Cilt alerjilerinde lokal duyarlılık söz konusu değil ise ve flebotomi sahasında değilse kan bağışı için sakınca yoktur.

Antihistaminik ilaç enjeksiyonunda 1 gün beklenir

8-Anjiyo; Tanı konulana kadar beklenmelidir.

9-Antibiyotikler engel oluşturmaz fakat, antibiyotik bir enfeksiyon nedeniyle alınmışsa enfeksiyon düzelene kadar donör olunmamalıdır.

10-Arı sokması, böcek ısırıkları; 1 gün beklenir. Isırık yeri flebotomi sahasındaysa iyileşene kadar

11-Aspirin Kullanımı Kan bağışına engel değildir.

Sadece, trombosit amaçlı kan alımında veya tromboferezde dikkat edilmelidir.

12-Astım; Asemptomatikse, oral kortikosteroid tedavisi almıyorsa ve astım krizi emosyonel stresle ilgili değilse kan bağışı kabul edilir.

İnhaler kortikosteroid tedavisi tek başına kan bağışına bir engel oluşturmaz.

13-Ateş, Grip Benzeri; 38 °C üstü ateşle giden grip benzeri tablolarda semptomların bitimini izleyen 2 hafta sonra kan bağışı kabul edilir

14-Ateşli Romatizma; Kronik Kalp Hastalığı veya başka bir komplikasyon yoksa tam şifayı takiben 2 yıl sonra kan bağışı alınabilir.

15-Attenüe virus aşısı yapılmış olanlar 3 hafta kan veremez.

( Su çiçeği, sarı humma, kızamık, kızamıkçık, oral polio, kabakulak)-

16-Baş ağrısı/baş dönmesi; İyileştikten en az bir gün sonra kan bağışı alınabilir.

17-Bat Nil Virüsü; Batı Nil Virüsü hastalığı teşhisi konan veya hastalığı düşündüren semptomlar varlığında 4 ay boyunca kan bağışı alınmaz.

18-Bayılma; Sık ve tekrarlayıcı bayılmalarda altta yatan neden belli olana kadar kan bağışı kabul edilmez.

19-Benign Prostat Hipertrofisi ; Tek başına kan bağışına engel değildir.

Finasterid grubu ilaç Hipertrofisi kullanıyorsa son dozun alınmasından 1 ay sonra kan bağışı kabul edilebilir.

20-Böbrek Hastalıkları; Tekrarlamayan idrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sonrasında böbrek fonksiyonları yerinde ise tüm semptomların kaybolmasından sonra kan bağışı kabul edilebilir.

Akut glomerulonefrit geçirenler tam şifadan 5 yıl sonrasına kadar kan bağışında bulunamazlar.

Böbrek ve mesane taşları asemptomatikse ve enfeksiyon yoksa bağış kabul edilebilir.

Polikistik böbrek sendromu tek başına kan bağışına engel değildir, bağışçının sağlığı derlendirilmelidir.

21-Brusella almış olanlar; tam iyileşmeyi takiben iki sene sonra kan bağışı gönüllüsü olabilirler.

22-Cerrahi işlemler ve ameliyatlar; 12 ay kan bağışı kabul edilmez.

Ameliyat sırasında verilen narkoz bir yıl içinde vücuttan atılabilmektedir.

23-Cilt Enfeksiyonları; Sekonder enfeksiyon yoksa, enfeksiyon flebotomi alanında değilse bağış kabul edilir. Ağır cilt enfeksiyonları yaygın pürülan yaralar varsa kan bağışı kabul edilmez.

24-Ciltte Dövme; 12 ay kan bağışı kabul edilmez.

25-Çocukluk Çağı Viral Enfeksiyon Hastalıkları; Etkenle Karşılaştıktan ( Suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, beşinci hastalık ) 21 gün sonrasına kadar kan bağışı kabul edilmez.

Hastalığı geçirmişse veya aşılıysa kan bağışı kabul edilebilir.

26-Delici takılar; 12 ay kan bağışı kabul edilmez.

27-Diare-İshal; Tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben 3 gün beklenir.

28-Diş tedavisi; Diş tedavisi yetkisi olmayan kişilere her türlü diş müdahalesi yaptıran kişiler 12 ay boyunca kan bağışı yapamaz.

Ruhsatlı yerlerde ve yetkin kişilere yaptırılan kanal tedavisi, Diş Tedavisi kaplama tedavisi, diş çekimi veya yapılan her türlü diş müdahaleleri sırasında kanama oluşmuşsa en az 7 gün süre ile kan bağışı ertelenir.

Dolgu tedavisi ya da diş taşı temizliği gibi yüzeysel müdahalelerde kanama yoksa 1 gün süre ile kan bağışı ertelenir.

29-Düşük-Abortus; Gebeliğin birinci ve ikinci 3 aylık döneminde olan düşüklerde 6 ay, üçüncü 3 aylık döneminde olan düşüklerde 9 ay beklenmelidir.

30-Ekzama; Flebotomi alanında lezyon yoksa kan verebilir.

31-Emboli-Damar Tıkanması; Eğer sebep derin ven trombozu ya da pulmoner emboli ise ve sadece bir kez olmuşsa, asemptomatikse, antikoagülan tedavinin üstünden 1 ay sonrasında kan bağışı kabul edilebilir.

32-Endoskopik Muayene-İçi boşluklu organların bir aletle incelenmesi; 12 ay süre ile geçicici olarak ret edilir.

33-Epilepsi; İlaçla tedavi gerektirmiyorsa ve son 3 yıl içinde konvülziyon geçirmemişse kan bağışı kabul edilebilir

34-Esrar Kullanımı; Bağışçı esrarın etkisinde olmamalıdır.

35-Evcil hayvan besleyen ve kolunda kanama olmasa bile çizik olan kişilerden kan alınmaz.

36-Flebit-Bacaktaki toplardamarların iltihabı; Son 12 ay içinde başka flebit görülmemişse tedavi ve semptomlar kaybolduktan 7 gün sonra kan bağışı kabul edilir.

37-Fobiler; Özellikle kan görme, iğne olma gibi fobileri olanlar tedavi olana dek beklenir.

38-Frengi geçiren hastalar, iyileşmeden 1 yıl sonra kan verebilirler.

39-Fungal Enfeksiyon; Mantar Enfeksiyonu; Tedavi tamamlandıktan ve tam iyileşme sağlandıktan 1 ay sonrasına kadar beklenir.

40-Gastrit; İyileştikten ve tedavi tamamlandıktan ve semptomlar kaybolduktan sonra kan bağışı kabul edilebilir.

41-Genital Siğiller; Tedavi tamamlandıktan ve asemptomatik olduktan 12 ay sonra kan bağışı kabul edilebilir.

42-Gingivit; Asemptomatikse kan bağışı kabul edilir.

43-Akut glomerulonefrit geçirmiş olanlar ise, iyileşmeden 5 yıl sonra bağış yapabilir.

44-Gonore; Tedavi tamamlandıktan 12 ay sonra kan bağışı kabul edilir.

45-Göğüs Ağrısı; Kalp hastalığına bağlı değilse kabul edilir.

46-Graves Hastalığı; Tiroit fonksiyonu normal ise ve tiroit ilaçları kullanmıyorsa kan bağışı kabul edilir.

47-Guillain-Barre Sendromu; Bağışçı iyileşmişse ve en az 2 yıl asemptomatikse kan bağışı kabul edilir.

48-Gut; Akut gut atağı söz konusu ise semptomlar yatışıncaya kadar geçici olarak ret edilir. Hastalık kontrol altında ise veya ilaç kullanıyorsa ilaç uygunsa kan bağışı alınabilir.

Kolşisin kullanımı tek başına engel değildir.

49-Hamilelik; Hamilelik boyunca ve doğumdan 9 ay sonrasına kadar kan bağış kabul edilmez. Emziren anneler tüm diğer şartları karşılıyorlarsa bağış yapabilirler.

50-Hashimato Tiroiditi; Akut dönem geçtikten sonra kan bağışı kabul edilebilir.

51-Hayvan Isırıkları; Evcil ve kuduz şüphesi olmayan hayvanlarda iyileşene kadar beklenir.

Diğer hayvanlarda ise ısırığın üzerinden 12 ay geçene kadar beklenir. Kan bağışı sırasında yaranın iyileşmiş olması gereklidir. Kuduz aşısı olmuşsa 12 ay kan bağışçısı olamaz. Kuduz immünglobülini kullanmışsa 12 ay kan bağışçısı olamaz. Aşılama sonrası hayvanın kuduz olmadığı anlaşılırsa; kişi bağış için kabul edilir.

52-Hematüri; Doktoru tarafından tanı konulana kadar kan bağışı kabul edilmez.

Tanı konulduktan sonra altta yatan nedene göre karar verilir.

53-Hemoroid; Hb. düzeyi kabul edilir sınırlardaysa kan bağışı kabul edilir.

54-Hepatit; Nedeni Tespit edilemeyen; Tam şifayı takiben 24 ay boyunca kan bağışında bulunamaz.

Hasta kişinin tam şifasını takip eden 12 ay boyunca aynı evi paylaşan kişiler de kan bağışında bulunamaz.

55-Hepatit A ve Hepatit E öyküsü olanlara; tam şifadan sonraki 1 yıla kadar geçici ret verilir.

56- Herpes; Oral ve genital herpes etkin lezyonları tamamen iyileştikten 1 hafta sonra kan bağışı kabul edilebilir.

57-Hiperparatiroidizm/ Hipoparatiroidizm; Asemptomatikse kan bağışı kabul edilebilir.

58-Hipertansiyon; Kan basıncı ilaçla veya ilaçsız kabul edilir sınırlar içindeyse hipertansiyona ait komplikasyon yoksa kan bağışı kabul edilebilir.

59-Hipertiroidizm/ Hipotiroidizm; Tiroid fonksiyonu normal ise kan bağışı kabul edilebilir.

60-Hipoglisemi Öyküsü; Asemptomatikse kan bağışı kabul edilebilir.

61-Hipotansiyon Öyküsü; Kan basıncı kabul edilir sınırlar içindeyse kan bağışı kabul edilebilir.

62-İdiopatik Trombositopenik Purpura; Semptomsuz tam şifayı takiben 5 yıl boyunca kan bağışında bulunamaz.

63-İnaktif virus aşısı ve toxoid alanlar ise 3 gün kan veremezler. ( Polio-injeksiyon , influenza, rabies, difteri, tetanoz)

64-İnsan ısırığı; 12 ay beklenir,

65-Kan Transfüzyonu: Kan veya kan ürünü alan donörler, 1 yıl boyunca kan veremezler.

66-Kanser hastaları;Tüm tedavileri bitmiş ve 5 yıldır hastalıksız olan kanser hastaları donör olarak kabul edilir.

67-Kemik İliği Bağışçısı; 12 ay süre ile kan bağışı kabul edilmez.

68-Kendine zarar verenler;Jiletçiler vb; Son olaydan itibaren 12 ay s・e ile kan bağışı kabul edilmez.

69-Kızıl; Hastalıkla karşılaşmışsa ancak semptomsuz ise 3 gün sonra kan bağışı alınabilir.

70-Kistik Fibrozis; Asemptomatikse ve mevcut enfeksiyonu yoksa kan bağışı kabul edilebilir.

71-Klinik Deneylere katılan Gönüllüler; Eğer deneylerde herhangi bir ilaç kullanımı söz konusu ise 1 yıl boyunca kan bağışında bulunamaz.

72-Kokain Kullanımı; Son kullanımdan itibaren 12 ay boyunca kan bağışı kabul edilmez.

Bu kişilerin risk gruplarına dahil olup olmadığı titizlikle sorgulanmalıdır.

73-Kortikosteroidler: Öncelikle kan bağışçısının ilacı kullanma nedeni değerlendirilmelidir.

Topikal olarak kullanılan kortikosteroidler, eğer kan alınacak bölgeye uygulanmıyorsa kan bağışı için engel oluşturmazlar. Oral, iv veya im kullanımı söz konusu ise tam şifayı takiben ve son dozu izleyen 7 günden sonra kan bağışı kabul edilir. Ancak son 12 ay içinde 6 ay veya daha uzun süre oral, iv veya imkortikosteroid kullanılmış ise tam şifayı› takiben ve son dozu izleyen 12 aydan sonra kan bağışı kabul edilebilir .

74-Kozmetik Maksatlı Uygulamalar; Kozmetik maksatlı yapılan botoks, yağ ve silikon dolgu gibi uygulamalarda 1 yıl beklenir.

75-Meniere Hastalığı; Asemptomatikse kan bağışı alınabilir.

76-Menstrüsyon; Tek başına kan bağışı için bir engel oluşturmaz.

77-Osteomyelit; Osteomyelit geçirmiş hastalar, tam düzelmeden 2 yıl sonra kan verebilirler.

78-Over Kisti; Kendini iyi hissediyorsa ve doktor takibinde değilse kan bağışı kabul edilir.

79-Ölü bakteri aşısı olanlar; 5 gün donör olamazlar.( Kolera, tifo, antrax)

80-Paraziter Hastalıklar; Tedavi bitene ve iyileşene kadar kan bağışı kabul edilmez.

81-Psoriasis; Sekonder enfeksiyon yoksa, flebotomi alanında lezyon yoksa ve etretinat (tegison) vb tedavisi almıyorsa kan bağışı kabul edilir.

82-Saç Ekimi; 12 ay boyunca kan bağışı kabul edilmez.

83-Sedef hastaları; ilacı kestikten 3 yıl sonra kan verebilir.

84-Sifilis; Tedavi tamamlandıktan 12 ay sonra kan bağışçısı olabilir.

85-Sıtma; Tedavinin sağlanmasından 3 yıl sonradan itibaren kan verebilirler.

86-Siğiller; Flebotomi sahasında değilse kan bağışı kabul edilir.

87-Soğuk Algınlığı; Ateşle gitmeyen soğuk algınlığı ve boğaz ağrısında tüm semptomlar geçtikten 3 gün sonra kan bağışı kabul edilebilir.

88-Talasemi Taşıyıcısı; Hemoglobin seviyesi normalse kan bağışı kabul edilebilir.

89-Toksoplasmoz; Tedavi ve klinik iyileşmeden 6 ay sonra kan bağışçısı olabilir.

90-Trombositoz; Trombosit sayısı 500 x 109/L üstünde ise altta yatan neden belli olana ve trombosit sayısı 500 x 109/L altına düşene kadar kan bağışı kabul edilmez.

91-Tutukluluk, Gözaltı ve Hapis; 3 günden fazla süre ile gözaltı, tutuklu ya da hapis kalanlar 12 ay süre ile kan bağışçısı olamazlar.

Bu süre içinde bu kişilerin cinsel eşleri de kan bağışında bulunamaz.

92-Tüberküloz; Tedavinin sağlanmasından 2 yıl sonra kan verebilirler.

Aktif tüberküloz ve diğer aktif akciğer hastalıkları olanlar donör olamaz.