KAN VERMEYE ENGEL DURUMLAR

Kan vermeye engel durumlar.

Aşağıda yazılı hastalık, hal ve durumlarda kan verilemez.

1-Addison hastalığı

2-Anaflaksi

3-AIDS

4-Amfizem

5-Arteryel tromboz

6- Asbestosis,

7- Babesiosis,

8. Bronşit (Kronik bronşit hastaları kan veremez)

9- Chagas hastalığı (Trypanosoma cruzi),

10. Creutzfeldt-Jacob hastalığı olanlar, hiçbir zaman kan veremez.

11- Crohn hastalığı

12-Demans,

13. Diabet hastaları ; (İlaç kullanmayan veya ilaç kullandığı halde, kan şekeri regüle edilmiş olanlar kan verebilir)

14- Erkek erkeğe cinsel ilişki; (kondom kullanarak ya da kullanmadan ve bir defalığına bile olsa oral veya anal yolla cinsel ilişki),

15- Seks işçileri,

16- Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği,

17- HBV taşıyıcıları, HCV taşıyıcıları

18- Hepatit B ve Hepatit C hastalığı geçirmiş olanlar

19- Hemofili hastaları

20- HIV 1 ve 2 taşıyıcıları

21- HIV 1 ve 2 taşıyıcısı kişilerin ve AIDS hastalarının cinsel eşleri

22- HTLV 1 ve 2

23- İlaç bağımlılığı veya şüphesi ( Kas içi ya da damar içi kullanılan yasadışı uyuşturucular )

24- İlâç suistimail ya da şüphesi (kas içi veya damar içi kullanılan vücut geliştiriciler ve steroidler.

25- İlaçlar: ( Tamoxifen, Hayvan kaynaklı insülin, Kadavra kaynaklı büyüme hormonu, Digoxin,
İnsan Pıhtılaşma etkenleri , insan immünglobulinleri,

26-inme (Stroke),

27-Kadavra kaynaklı doku-organ nakli: Böbrek, kalp, karaciğer, ve her türlü kadavra doku ve organı nakli, Dura Mater grefti, Kornea nakli,

28-Kadavra Kaynaklı ilaç kullanımı : Growth hormonu (büyüme hormonu) ,

29- Kanama diatezi (Kanama eğilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler.

30-Kanser/Malignite,

31-Kalp hastalıkları; Aort stenozu, Anevrizma, Kardiyomyopati, Koroner tromboz , Kronik kalp yetmezliği, Aritmi (Ağır kardiak aritmi öyküsü veya tedavi gerektiren aritmi), Myokard enfarktüsü öyküsü, Kardiak stent takılması,

32- Kronik böbrek yetmezliği

33. Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez.

34- Kronik karaciğer yetmezliği/siroz

35- Q ateşi

36- Kala-azar (Leishmaniasis)

37- Kişinin akıl sağlığı yönünden yasal ehliyetinin olmaması

38. Koroner kalp hastalığı, angina pektoris, ciddi kardiyak aritmi, serebrovasküler hastalıklar, arteriyal tromboz veya rekküren venöz trombozu olan kişiler kan veremezler.

39- Sorgulamada kişinin mental yönden tam kooperasyon sağlayamaması

40. Malign (Habis) hastalığı olanlar, gönüllü donör olarak kabul edilmezler.

41- Multipl Skleroz

42- Myasthenia Gravis

43- Narkolepsi

44- Orak Hücre Anemisi ve taşıyıcısı

45. Otoimmün hastalığı olanlar kan veremezler.

46- Polisitemi Vera

47- Piruvat kinaz eksikliği

48- Sarkoidoz

49- Serebrovasküler hastalık öyküsü, serebral embol

50- Sferositoz

51- Stent takılması

52- Talasemi major

53- Tekrarlayan venöz tromboz

54- Temporal Arterit

55- Ülseratif kolit

56- Von Willebrand hastalığı

57- Xenotransplant (Ksenotransplant) alıcılar