KAN VERMENİN ÖNEMİ

Her yıl yüzlerce insan hastalık ya da kazasonrası kan bulunamadığı için hayatını kaybediyor. Buna karşılık, son yıllarda yapılanaraştırmalar ülkemizdeki yıllık kan bağışı oranının nüfusun yüzde 1'i kadarolduğunu gösteriyor. Kan bağışı, kan bekleyen kişilerinhayatlarını kurtarmasının yanı sıra kişinin kendi sağlığı açısından da yaşamsalönem taşıyor. Kan bağışında kan hücreleri yenileniyor,bu da daha sağlıklı ve daha güçlü bir vücuda sahip olunmasını sağlıyor. Kan, tek kaynağı insan olan çok değerlibir ilaç. Yaklaşık kırk yıldan beri kan yerinekullanılabilecek ve bu değerli yaşam iksirinin yerini alabilecek, yapay birmadde elde etmeye yönelik çalışmalar olsa da, bu konuda tatmin edici sonuçlaralınamadı.

Elde edilen, sınırlı kullanım alanı olanbazı yedekler de kullanımlarının pratik olmaması ve çeşitli yan etkilerinedeniyle yaygın olarak kullanılamadı. Tek kaynağının insan olması ve ihtiyaçduyulduğunda yerine kullanılabilecek bir yedeğinin olmaması kanın ve kanbağışlamanın önemini son derecede arttırıyor.

Herkesin Bir Gün Kan Bağışına İhtiyacı Olabilir:

Düşünün ki; bir yakınınız hastanede, acilbir girişim yapılması gerekiyor, bunun için de uygun gruptan ve güvenli kanbulunması gerekiyor. Siz hemen kan vermeye hazırsınız, ancaksizin kanınız yakınınıza uygun değil. Aranan kan bulunamadı ve geçen zamanhastanızın aleyhine işliyor, yapılacak ameliyat geciktikçe başarı şansı da azalıyor. Çok sevdiğiniz bir insan (anneniz,babanız, kardeşiniz, eşiniz veya biricik evladınız olabilir) çaresizlik içindebekliyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. İşte sağlıklı iken kan bağışlamakla böyleçaresiz bekleyen bir insana ve onun çaresizlik içinde kıvranan sevdiklerineçare olacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Kan bağışlamanın bence en büyük yararı,insanın ömründe bir kez olsun bu duyguyu yaşamasıdır.

Ülkemizde Kan Bağışları Yetersiz!

Gelişmiş ülkelerde bir yılda toplam ülkenüfusunun yüzde 3-4 kadar bir kısmı kan bağışlıyor. Bu miktar bağış gerçekleştiğinde, oülkenin kan ve kan ürünleri ihtiyacı karşılanabiliyor ve hastaneye giden hastaveya yaralıların "kan bulma ya da bulamama" gibi bir derdi olmuyor. Ülkemizde ise yıllık bağış oranı yüzdeyüzde 1 civarında. Ancak şunu unutmamalıyız ki, sağlıklı herinsan ömründe 2 kez kan bağışlasa bu nedenle sağlıklığına zarar gelmez. Bunakarşılık kan bulunamaması nedeniyle hasta veya hasta yakınları zor durumdakalmaz. Evimizi, arabamızı ve değerli şeylerimizisigorta ettirerek, onlara gelebilecek zararları hissetmemek için yıllık olarakbelli bir miktar paramızı bu iş için ayırmaktayız.

Acaba sağlığımıza gelebilecek bir zararhalinde (bir kaza veya hastalık) kendimizi güvende hissetmemiz daha mı azönemli?

Kesinlikle hayır. Böyle bir durumda çok paramız olması bileişimize yaramayacaktır. O halde bu konuda herkesin, üzerine düşeniyapması gereklidir. Kimler Kan Bağışında Bulunabilir?

Kan Verecek Kişilerin Bilmesi Gerekenler
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474936885892629

KanVerme Kriterleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=210761672310153

Kan Vermeye Engel Durumlar
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474877595898558

Aşılanmave Temas Durumunda Kan Verememe Süreleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474859469233704

Geçici Olarak Kan Verememe Halleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474871112565873

İlâç Kullanımı ve Geçici Ret Süreleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474868612566123

Trombosit=BeyazKan ve Aferez Nedir
https://www.facebook.com/note.php?note_id=384020598317592

Kan Vermenin Faydaları
https://www.facebook.com/note.php?note_id=572148259504824