KANIN PIHTILAŞMASI

Damar yaralanmalarında dışarı çıkan kanın, birtakım kimyasal reaksiyonlar sonucu sıvı halden pelte koyuluğuna veya katı hale geçmesine kanın pıhtılaşması denir. Pıhtılaşma sayesinde kan kaybı önlenir.

Pıhtılaşma mekanizması, çok kompleks olmakla beraber olayın son kademesini ve esasını kanda çözünen plazma proteini fibrinojen'in çözünmeyen ipliksi yapıdaki Fibrin'e dönüşmesi teşkil eder.

Kanın pıhtılaşması:

Herhangi bir darbe sonucu hasar gören doku, yırtılan kan damarlarının çeperleri ve kan pulcukları-trombositler tarafından pıhtılaşma mekanizmasını başlatacak olan trombokinaz (tromboplastin) Enzimi salgılanır. karaciğer tarafından salgınan ve üretimi için K vitaminine ihtiyaç duyulan aktif olmayan plazma proteini protrombin, trombokinaz enzimi tarafından trombin'e çevrilir. trombin, kan pulcuklarını da yapışkan yapar. Böylece trombositler, yırtılan damarı tıkamak için damarın iç çeperine yapışmaya başlar. Trombin, kalsiyum tuzlarının varlığında bir Enzim gibi görev yaparak karaciğerin bir salgısı olan plazma proteini fibrinojen'i, ince uzun iplikçikler şeklinde teşekkül eden fibrin'e dönüştürür. Fibrin iplikçikleri kırmızı kan hücrelerini, kanpulcuklarını ve proteinlerini bir ağ gibi sararak çökeltir. Yaranın içini dolduran bu çökeltiye pıhtı denir.

Pıhtı, yavaşça büzülerek küçülür ve temiz sarı bir sıvıaçığa bırakır. Bu sıvıya serum adı verilir. Pıhtı bir süre sonra kurur. Yara, fibroblast hücreleri ve deriye ait dış tabakahücreleri tarafından onarılır. Damarların iç yüzeyleri kaygan olduğundan, kan buralarayapışıp pıhtılaşamaz. Ayrıca normal kan dolaşımı esnasında çeşitli maddelerpıhtılaşmayı önler. Bunlardan biri karaciğer tarafından üretilen heparin'dir. Heparinin çokluğu, K vitamini eksikliği, karaciğerhastalıkları pıhtılaşmayı geciktirir. Bu gibi durumlarda, bedende nokta halinde kanamalar görülür. K vitamini, Hava teması, Sıcaklık, asitler, kalsiyum tuzlarının çokluğu da pıhtılaşmayı hızlandırır. Damarda yaralanma, kireç toplanması veya kolesterin birikmesi gibi hallerde kan damarın içinde pıhtılaşabilir. Damarda meydana gelen bu pıhtıya emboli-tıkaç denir. Bu pıhtının kalbi besleyen ince damarları-karonerleri tıkamasından kalp enfarktüsü ortaya çıkar. Çok tehlikeli olan bu hastalıkta kalp kasları beslenemediğinden zaman içinde bozulur. Bu gibi hastalar kalp yetmezliğinden ölebilir. Tıkanma akciğer veya böbreklerde olursa akciğer ve böbrekenfarktüsü adını alır.

Hemofili denen irsi bir hastalıkta kan pıhtılaşması olmazveya pek yavaş olur. Bu tip hastalar, bir diş çekiminden veya sünnet olmaktanileri gelen kanamaların durmaması yüzünden hayatını kaybedebilirler. Bunlara kan vermek ve pıhtılaştırıcı ilaçlar şırınga etmeksuretiyle yardım edilmeye çalışılır. Bu hastalık daha çok erkeklerde görülür.

Trombosit=Beyaz Kan ve Aferez Nedir: https://www.facebook.com/note.php?note_id=384020598317592
İhtiyaç halinde kan verebilirim diyorsanız lütfen; bağlantıyı tıklayarak durumunuza uyan bir grubumuza katılınız. https://www.facebook.com/note.php?note_id=474597059259945