Granülosİt-Beyaz Küre Nedİr?

Granülosit 4 saat bağış süreci olan bir işlemdir. Kanbağışıyla tek farkı bağış süresidir. Granülositbağışının sıklığını belirlemek için bir düzenleme yapılmamıştır. Budonörler haftada iki kez bağışta bulunabilir. Kansayım tahlilinde gr olarak da belirtilen Granülosit, Akyuvarlarınbir bölümünü oluşturan çeşitli hücre tiplerine verilen isimdir.

GranülositSüspansiyonu

Tekbağışçı aferezi ile elde edilen temel olarak granülositleri içeren plazmasüspansiyonunda bir kan bileşeni. Granülositkonsantresine ihtiyacı olan hastalarda donör sayısının kısıtlanması klinikaçıdan daha uygundur. Aynıdonörler bağışta bulunduğunda bu donörlerin enfeksiyöz hastalık yönünden testedilmeleri de daha uzun aralarla, her 30 günde bir yapılmalıdır. Granülositbağışlarında eritrosit kaybı olduğundan sık uygulanan bağışlarda donörlerinhematokritleri yakından izlenmelidir.

Beyazhücreler ailesinin en önemli fertleri "granülositler" (parçalı nüveliler),"lenfositler" ve "monositler"dir. Akyuvarların% 60-70'ini granülositler, % 30-45'ini lenfositler % 10'dan az kısmını damonositler teşkil eder. Granülositlerde aralarında "nötrofil", "bazofil" ve "eozinofil" olmak üzere üç çeşideayrılırlar.

Bunlarınbüyük çoğunluğunu nötrofiller teşkil eder. Buhücrelerin ortak özelliği sitoplazmalarında bulunan farklıboyama özelliklerine sahip granüller bulunmasıdır. Beyazkan hücreleri iki yolla vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını üstlenirler. Granülositlerve monositler mikroorganizmayı yutarak yok ederken lenfositler antikor meydanagelmesine sebep olarak mikroorganizmaya karşı çalışırlar. Akyuvarlarınen büyükleri olan monositler de bakteri ve ölü hücre kırıntılarını yerler.

Ömürleri çok kısadır. İnsanda 4 gündür. Mikrobik hastalıklarda sayıları artar.