Aşılanma ve Temas Durumunda Kan Verememe Sürelerİ

Aşılanma ve Temas Durumunda Geçici Ret Süreleri

1-Atenue bakteri ve virüs aşıları;

BCG, sarı humma, kızamık, kızamıkçık, poliomyelit (oral), kabakulak, canlı atenue tifo aşısı, canlı atenue kolera aşısı; 4 hafta

2-Ölü Bakterşi Aşıları;

Kolera, tifo, Kapsüler polisakkarid tifo aşısı; Kişi iyi ise kabul edilir.

3-İnaktif virüs aşıları;

Poliomyelit (enjektabl), influenza; Kişi iyi ise kabul edilir.

4-Toksoid aşılar;

Difteri, tetanoz; Kişi iyi ise kabul edilir.

5-Hepatit Aşısı;

Kişi iyi ise ve temas yok ise kabul edilir.

6-Hepatit B aşısı;

Aşıya Bağlı HBsAg yalancı pozitifliğinden sakınmak için 1 hafta.

7- Kuduz, kene ensefaliti;

Kişi iyi ise kabul edilir. Temas varsa 1 yıl sonra

Kan Mesajı Aldığınızda Neler Yapmalısınız?
https://www.facebook.com/note.php?note_id=210653862320934

Kan Verme Kriterleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474937325892585

Kan Vermeye Engel Durumlar
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474877595898558

Geçici Olarak Kan Verememe Halleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474871112565873

İlâç Kullanımı ve Geçici Ret Süreleri
https://www.facebook.com/note.php?note_id=474868612566123

Trombosit=Beyaz Kan ve Aferez Nedir
https://www.facebook.com/note.php?note_id=384020598317592

Trombosit Düşüklüğü-Trombositopeni
https://www.facebook.com/note.php?note_id=475004905885827

Trombosit Yüksekliği-Trombositoz
https://www.facebook.com/note.php?note_id=475006325885685