Anoksİ - Vücudun Oksijensiz Kalması

Dokularda yeterli miktarda oksijen bulunmaması. Kısa birsüre içinde yoğun çaba harcanarak yapılmış olan bir iş, geçiciolarak anoksiye yol açabilir. Anoksi budurumda, sık sık soluk alıp verme ihtiyacına yol açar. Anoksiyeyol açan hastalıkların başında kalp ve akciğer hastalıkları vardır. Anoksi,değişik yollardan gerçekleştiğinden şu bölümlere ayrılarak, incelenir:

ANOKSİKANOKSİ:

Kanınyeterince oksijenlenememesi sonucu ortaya çıkan anoksi. Akciğerlerde,solunan hava içindeki oksijenin kana ulaşımını engelleyen bozukluklar arasında özellikle bronşit,anfizem, zatürree, astım, akciğer sönmesi (kollaps) ve urlar bu duruma yolaçar. Denizyüzeyinden yüksek yerlerde havadaki oksijen miktarının azlığı ya da kalbe gelenoksijensiz kanın, akciğerlerden geçmeden kalbin sol bölmelerine ulaşmasınısağlayan kalp bölmeleri arasındaki bir delik de bu duruma yol açabilir.

DOLAŞIMYAVAŞLAMASINA BAĞLI ANOKSİ:

Önemlidoku incinmelerinden sonra görülen şok kalp yetmezliklerinde ortaya çıkar. Budurumda akciğerlerde oksijenlenme yeterli olduğu halde, kanınyavaş akması nedeniyle dokulara belirli süre içinde ulaşan oksijen miktarıazdır. Budurumda dokular, kandan normaldekinden fazla oksijen çekebilirlerse de, yinebazen anoksinin oluşumu engellenemez.

ANEMİYE BAĞLI ANOKSİ:

Kandaoksijen taşıyıcı öğeler olan alyuvarların sayısı azsa-anemi varsa ya da alyuvarlarıniçinde oksijeni bağlayıp tutan ve dokulara veren madde olan hemoglobin azsa, yeterlioksijen taşınamaz ve anoksi belirir. Mangalçarpmalarının yol açtığı karbon monoksit zehirlenmelerinde, bu maddehemoglobinle birleşerek onun oksijen taşıma yeteneğini kısıtlar ve böyleceanoksiye yol açar. Anoksigenellikle solunum ya da dolaşım sistemlerinin hastalıkları sonucundaoluştuğundan, anoksininyol açtığı belirtilerle bu sistemlerdeki hastalıkları ayırabilmek güçtür.

«Dağhastalığı» adı verilen ve havadaki oksijenin azlığı sonucu oluşan anoksik anoksidurumunda, enbelirli belirti sık soluk alıp vermedir. Bu durumözellikle fiziksel bir çabadan sonra ortaya çıkar; vücuttabir solunum ya da dolaşım bozukluğu olmadan ortaya çıkan bu tepkinin, şahdamardaki bir merkezin uyarılması sonucu oluştuğuna inanılmaktadır. Bulantı,baş ağrısı, sersemlik ve biraz alkol kullanıldığında görülene benzer hafif birsarhoşluk da görülebilir. Dikkatibir noktada toplama yeteneği bozulur ve kişi normal davranışına uymayan birşekilde davranabilir.

Oksijenverilirse ya da hasta dağdan deniz düzeyine yakın bir alana indirilirse durum düzelir.