alyuvarlar

Alyuvarların ana görevi, akciğerlerden alınan oksijeniatardamarlar yoluyla dokulara taşımak ve dokularda biriken karbondioksiti toplardamarlar yoluylaakciğerlere götürerek vücuttan atılmasını sağlamaktır.

Oksijen, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi için çok önemlidir. Alyuvarlar, oksijenve karbondioksiti hemoglobine bağlı olarak taşırlar, hemoglobin bulunmazsa oksijen ve karbondioksittaşıyamazlar.

Hemoglobin Nedir? https://www.facebook.com/note.php?note_id=530449883674662

Kanın her milimetre küpünde yaklaşıkbeş milyon alyuvar bulunur. Mikroskopta bakıldığında alyuvarlar,ortası çökük tavla pulu şeklinde görülür.
Bu biçime, alyuvarların "bikonkav"yapısı denir. Ortalama çapları 7,5 mikron olup,merkezdeki kalınlıkları bir mikrondur. Kan hücrelerinin yaklaşık % 90′ınıoluştururlar. Vücudumuzdaki alyuvarların % 1'i hergün yenileniyor. Yetişkin bir insanın kanında yaklaşıkolarak 30 trilyon alyuvar (eritrosit) bulunur.

Eritrositler. https://www.facebook.com/note.php?note_id=30419983677652

Her milimetreküp kanda kadınlarda 4.8j±_ 0.6 milyon, erkeklerde ise 5.4 j±_ 0.9 milyon alyuvar vardır. Bunların özelliklerinden biri dehücre çekirdeklerinin olmamasıdır. Kanın kırmızı rengi, alyuvarlarıntaşıdıkları ve "Hemoglobin" adı verilen demirli proteine bağlıdır.

Akciğerlere gelen kanın her 100ml.si,solunan havadaki oksijenin 21 ml. sini, içerdiği eritrositler vehemoglobin aracılığıyla kendisine bağlar. Normal koşullarda akciğerlerdenayrılan kan, % 95 oranında oksijenle doymuştur. 100 ml. kandaki 21 ml. oksijenin 6-7mi.si vücut tarafından kullanılır, akciğerlere geri gelen kanda bile 14-15ml. oksijen vardır. Bu oksijen, kas çalışması,ateşin yükselmesi gibi vücudun ani ve aşırı oksijen gereksinimlerinikarşılama amacını güden yedek oksijendir. 100 ml. kanda kadınlarda 12-16gr., erkeklerde 14-18 gr. hemoglobin bulunur.

Bu değerler 5 gr. düzeyine inerse, kişisık ama yüzeysel olarak soluk alır. Böyle bir durum için "kansızlık" deyimikullanılır.

Anemi-Kansızlık Nedir? https://www.facebook.com/note.php?note_id=475657449153906

Kansızlık İçin Doğal Çözümler. https://www.facebook.com/note.php?note_id=530845406968443

Eğer hemoglobin 100 ml.'de 3 gr.düzeyine inerse ölüm kaçınılmaz olur. Buradaki ölümün nedeni vücudun,dolayısıyla hücrelerin oksijensiz kalmasıdır. Vücudun ya da belirli bir dokununoksijensiz kalması olayına "anoksi", normalden az oksijenin, dokularaulaşması olayına "hipoksi" denir.

Anoksi-Vücudun Oksijensiz Kalması. https://www.facebook.com/note.php?note_id=530897390296578

Hipoksi-Beden Dokularında Oksijen Oranının Azalması. https://www.facebook.com/note.php?note_id=530959936956990

Hemoglobin yapımındakibozukluk, hemoglobin yapısına giren maddelerin eksikliği, genetik nedenlerlehemoglobinin yapılamaması ya da kusurlu yapılması, alınan gıdalardahemoglobin yapımı için gerekli maddelerin olmaması, hemoglobinin göreviniyapmasını engelleyen zehirlenmeler gibi pek çok neden anemiye yol açar. Kansızlık durumundadokuların oksijenlenmesi bozulacağı için buna bağlı birçok rahatsızlık vebelirti görülür.

Çabuk yorulma, halsizlik,çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, göz kararması, kulaklarda çınlama, ştahsızlık, tırnakların kolayca kırılması, saç dökülmesi, sarılık; alyuvaryıkımına bağlı anemilerin belirtisi olabilir. Ör; kan uyuşmazlığındaki sarılıkbu tiptir.